Praktijk voor vaktherapie, supervisie en coaching

Supervisie

Binnen mens gerelateerde beroepen ben je zelf het belangrijkste “instrument” en raak je nooit uitgeleerd en dat vraagt van tijd tot tijd onderhoud. Supervisie is een begeleidingsvorm die gericht is op ervaringsleren door middel van reflectie om het professionele handelen verder (door) te ontwikkelen.

Je onderzoekt binnen supervisie je professionele handelen, denken en staat ook stil bij wat situaties met je doen en wat dit alles voor betekenis(sen) voor je werk en ontwikkeling heeft.  Wat zijn je drijfveren, je waarden, je vaardigheden en wat wil je verder als professional ontwikkelen?  Maar ook, waar loop je tegenaan, welke obstakels kom je tegen en hoe kun je daar mee omgaan?

De werkervaringen en verhalen uit je praktijk vormen het vetrekpunt, de zogenaamde werkinbreng die we gezamenlijk onderzoeken. Door op dit onderzoek te reflecteren ontstaan er nieuwe inzichten die je weer in je praktijk kunt exploreren. Zo ontstaat een cyclisch leerproces waarbij je zelfstandig leert van je werkervaringen.

Als supervisor speel ik in op de verhalen en het materiaal waar de supervisant mee komt en is het mijn specialiteit om relevante leermiddelen of werkvormen en methoden in de bijeenkomsten te integreren.  Ik krijg van supervisanten terug dat de supervisietrajecten zowel leerzaam als inspirerend ervaren worden.

“Leren is veranderen van het proces van waarnemen, betekenis en zin geven” – (Es, van R, 2009)

Praktisch

Een supervisie proces duurt over het algemeen tussen de 10 en 15 bijeenkomsten en kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatvinden.

De supervisiebijeenkomsten kunnen worden gerealiseerd in omgeving / Arnhem en Nijmegen. Het is mogelijk om ook bijeenkomsten online te realiseren. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Supervisietrajecten voor de beroepsregistratie mogelijk

Supervisie trajecten ten behoeve voor de beroepsregistratie zijn mogelijk:

Als vaktherapeut: SRVB (stichting registratie vaktherapeutische beroepen)

Als jeugdzorgmedewerker: SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Registratie supervisor

Als supervisor ben ik geregistreerd bij de LVSC Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching