Praktijk voor vaktherapie, supervisie en coaching

Vaktherapie

Het leven is vallen en weer opstaan en soms kunnen we daar wat hulp bij gebruiken. Omdat we vastlopen, patronen willen doorbreken, minder negatief of kritisch (over ons zelf) willen denken, emotioneel uit balans zijn, gebeurtenissen willen verwerken of persoonlijke thema’s willen onderzoeken. Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die zowel het denken, voelen en handelen (gedrag) aanspreekt, net als het leven zelf. Leren door te ervaren, te oefenen en te experimenten in een veilige setting geeft handvaten waar je zelf weer mee verder kunt. Dat is waar we samen binnen vaktherapie aan werken.

Binnen vaktherapie werk ik met verschillende ervaringsgerichte werkvormen en methoden. Dit kunnen zowel dramawerkvormen als beeldende opdrachten zijn of een combinatie daartussen. Denk hierbij aan rollenspelen, creatieve werkvormen met (teken)materiaal, schrijfopdrachten, imaginatie en mindfulness oefeningen. Doormidden van deze werkvormen kom je op een andere manier in contact met jezelf en de ander dan door alleen te praten. De ervaringen bieden aanknopingspunten, nieuwe inzichten en concrete gedragsverandering.  Het aanbod binnen de therapie is altijd afgestemd op jouw doelen en leerwensen.  Als het past kan ik zowel technieken en methoden uit de schematherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en psychodrama integreren.

“Er is altijd meer dan woorden uitdrukken” – (R Wolding, 2005)

 

Schemagerichte vaktherapie

Schematherapie is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met persoonlijkheidsstoornissen en andere complexe problemen.  Schematherapie kan individueel of in een groep worden gegeven. Bij schemagerichte vaktherapie (bijvoorbeeld in dramatherapie) wordt vanuit een schematherapeutisch kader gewerkt. Als vaktherapeut ben ik geschoold en geregistreerd als schema therapeutisch werkende bij de Vereniging voor Schematherapie.

Mogelijke doelstellingen voor vaktherapie

Vaktherapie is bij uitstek geschikt bij klachten en problemen op het gebied van emotieregulatie, contact met het eigen gevoelsleven en zelfbeeld, omgaan met stress en verlies of op het gebied van sociaal functioneren. De meest voorkomende behandeldoelen liggen in dit verlengde:

Het versterken van autonomie, assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld

Het reguleren en uiten van emoties, het reguleren van impulsen en agressie

Het leren voelen, bepalen, hanteren en aangeven van grenzen

Het contact maken met het eigen gevoelsleven en dit contact versterken

Het reguleren van spanning, reduceren van stress en het leren ontspannen

Het verbeteren van de lichaamsbeleving en het herkennen van lichaamssignalen

De verwerking van verlieservaringen en ingrijpende veranderingen een plaats kunnen geven

Het verbeteren van de omgang met anderen en het verbeteren van het sociaal functioneren

Voor wie?

Voor iedereen vanaf 18 jaar.

Aanmelden

In een kennismakingsgesprek kunnen we bespreken of vaktherapie aansluit bij jouw hulpvraag en welke werkwijze mogelijk aansluit. Als je wil starten zullen we je hulpvraag verder onderzoeken. De behandelduur is in overleg en we spreken evaluatiemomenten af. Vraag een kennismakingsgesprek aan.