Praktijk voor vaktherapie, supervisie en coaching

Wie

Mijn naam is Jorg de Man (1974), als geregistreerd vaktherapeut drama heb ik ruime ervaring in het werken met jongeren in de jeugdzorg, met gezinnen en individuele trajecten met volwassenen voor Horizon locatie Harreveld.

Daarnaast werk ik zelfstandig als vaktherapeut, supervisor en coach in mijn eigen praktijk (omgeving Arnhem en Nijmegen).

Als vaktherapeut ben ik onder andere geschoold in schematherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en kan ik ervaringsgerichte werkvormen en methoden uit zowel dramatherapie als beeldende therapie integreren.

Basis begrippen voor mijn vaardigheden en werkwijze in het begeleiden van mensen in therapie, coaching en supervisie zijn fijngevoeligheid in de (non)verbale afstemming, empathisch luisteren, empowerment, het gebruik en het stimuleren van de verbeelding en creativiteit met als doel de psychologische en professionele flexibiliteit te stimuleren en/of te vergroten.

In een kennismakingsgesprek kunnen we je begeleidingsvraag en wensen bespreken. Vervolgens kunnen we afspraken maken over de doelstellingen en werkwijze.

Met vriendelijke groet,
Jorg de Man.

Lees en/of download hier (het artikel in het) Tijdschrift voor vaktherapie_Guerilla-verbeelding_Jorg de Man

Werkervaring

 • Dramatherapeut in de residentiele en gesloten jeugdzorg (jeugdzorg +), gezinsbehandeling en het begeleiden van therapie stage’s vaktherapie voor Horizon locatie Harreveld.
 • Zelfstandig supervisor en coach voor vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers en andere beroepen binnen de hulpverlening.
 • Zelfstandig vaktherapeut
 • Supervisor aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de opleiding vaktherapie.
 • Trainingsacteur voor GZ psychologen in opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Cure & Care Development te Arnhem.
 • Docent methodiek en drama voor de opleiding vaktherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Creatief therapeut voor Trainingsbureau “Opdidakt” te Heesh.
 • Docent audio visuele vorming aan de Meester Johan Visserschool te Nijmegen.
 • Acteur bij politie en recherche opleidingen zowel voor “CAR” te Middelburg als voor “Totaal theater” te Den Bosch.

Registraties

 • Register Vaktherapie – geregistreerd vaktherapeut
 • Register LVSC –  geregistreerd supervisor
 • Vereniging voor Schematherapie – aspirant Schematherapeutisch werkende

Opleidingen

 • Supervisietraject schematherapeutisch werkende (Huis voor schematherapie)
 • Schematherapie voor adolescenten voor gevorderden (Van Genderen opleidingen)
 • Schematherapie voor adolescenten basisopleiding (Van Genderen opleidingen)
 • Gespreksleider moreel beraad (Ihub)
 • Trauma sensitief opvoeden (Horizon)
 • Leertherapie lichaamsgericht werken / ACT.
 • Acceptance and Commitment Therapy (See True)
 • Mindfulness training Mindfulness Based Stress Reduction (MindfulnessFabriek)
 • Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline – (VIPP-SD). (Universiteit Leiden).
 • Cursus dramatherapeutische zelfbeeldmodule (Karin Hilderink)
 • Supervisietraject t.b.v. registratie supervisor
 • Master begeleidingskunde, leerweg supervisie en registercoach (HAN)
 • Schematherapie en vaktherapie (RINO)
 • Cursus kennismaken met psychodrama (HAN)
 • Creatieve therapie en Trauma (RINO)
 • Supervisietraject t.b.v. registratie vaktherapie
 • Deelname aan het RAAK project / onderzoek vaktherapie in de justitiële jeugdzorg en de jeugdzorg + (Hogeschool Zuyd)
 • Dramatherapie (HAN)